۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

آسم
 


این برنامه  اخیرا  ادغام شده است ابتدا به  صورت پرسشگری در بین گروه سنی ۲۰ تا ۴۴ ساله

 

و مرحله دوم گروه سنی ۶ تا ۷ ساله و ۱۳ تا ۱۴ساله در مدارس آغاز شده است