۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

مالاریاهماهنگی و ارسال آمار و موارد مورد نیاز مانند کیت و داروهای لازم جهت درمانگاه دادبین و بیمارستانهای مورد هدف

 

جمع آوري اطلاعات مربوط به سلامت و بيماري در شهرستان و تجزيه و تحليل آنها بمنظور شناسايي بيماري ها و مشكلات

 

بهداشتي شايع در شهرستان و برنامه ريزي و اجراي مداخله و راهكارهاي مناسب جهت مقابله با آنها (بيماري هاي واگير و غير واگير)