۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

سرخک 
 


 بیماری سرخک در مرحله حذف قرار دارد (حذف:به معنی کنترل بیماری به نحوی است که بیماری مشکل بهداشتی منطقه نباشد)،در مورد این بیماری اقدامات زیر انجام می شود:


*آموزش تعاریف ،نحوه انتقال و راههای پیشگیری و عوارض بیماری به پرسنل بهداشتی


حساس سازی پرسنل در زمینه کشف به موقع موارد مشکوک وگزارش تلفنی


گزارش موارد مشکوک به سطح استانی


*بررسی موارد مشکوک وکنترل اطرافیان از نظر ابتلا


*تهیه ۳ نمونه ادرار،سرم خون و حلق و ارسال در اسرع وقت به آزمايشگاه ويروس شناسي كشوري برای تایید یا رد بیماری


واکسیناسیون کودکان در تمامی نقاط شهرستان علیه بیماری


*واکسیناسیون عشایر و حاشیه نشینان علیه بیماری