۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

  خدمات و آزمایش های سطوح آزمایشگاههای بهداشتی در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی مختلف

 

واحد پذیرش و نمونه گیری

(نمونه برداری و ارسال ایمن و امن نمونه)

آزمایشگاه سطح 1

مرکز خدمات جامع سلامت روستايي /شهری دارای آزمایشگاه

آزمایشگاه سطح 2

مرکز بهداشت شهرستان/استان

پذیرش و نمونه گیری جهت انجام آزمایشهای قابل نمونه گیری و انجام درخواستی، توسط پزشک خانواده

 • آزمایشCBC و  شمارش افتراقي سلول هاي خوني

 • هموگلوبين

 • هماتوكريت

 • گروه خون Blood Group & Rh

 • قند خون ناشتا (FBS)

 • آزمایش Glucose Chalenge Test(GCT)

 • آزمایش Oral Glucose Tolerance Test(OGTT)

 • آزمایش قند 2 ساعت بعد از غذا 2hPP))

 • آزمایش Serum BUN

 • آزمایش Serum Creatinin

 • آزمایش Serum Cholesterol

 • آزمایش Serum Triglyceride

 • آزمایش Serum HDL-Cholesterol

 • آزمایش Serum LDL-Cholesterol (در صورتیکه Serum HDL-Cholesterol انجام نشود)

 • آزمایش Serum SGOT

 • آزمایش Serum SGPT

 • آزمایش کیفی تشخیص حاملگی

 • آزمایش Serum RPR/VDRL

 • سدیمانتاسیون (ESR)

 • آزمایش( -Stool Examination (Ova/Parasite

 • آزمایش خون مخفی در مدفوع occult blood

 • آزمایش آناليز كامل ادرار

 • آزمایش كشت ادرار

 • رایت

 • ویدال

 • لام خون محیطی (تشخیص سالک و مالاریا)

کلیه خدمات آزمایشگاههای سطج 1 به علاوه:

 • بيليروبين مستقيم و توتال

 • آزمایش Uric Acid

 • آزمایش HbA2

 • آهن

 •  ظرفيت اتصال آهن( TIBC)

 • شمارش رتيكولوسيت

 • كومبس رايت (Coombes Wright)

 • 2-مرکاپتواتانول(2ME)

 • آزمایش کمّی Beta-HCG سرم

 • آزمایش كومبس غير مستقيم

 • بررسي اسمير مستقيم خلط از نظر سل

 • کشت مدفوع (Salmonella, Shigella, E.Coli, Eltor)

 • آزمایش TSH (غربالگري نوزادان CH)-مادر باردار

 • آزمایش T4

 • اندازه‌گيري کمّی فنيل آلانين ( غربالگري نوزادان PKU)

 • ESR

 • آزمایش HbA1c

 • آزمایش HIVAb

 • آزمایش HBsAg

 • آزمایش HBsAb

 • آزمایش HCVAb

 • آزمایش ‍Ca/P

 • آزمایش Na/K

 • Serum ALP

 • پاپ اسمیر*

 • آزمایش DAT  برای تشخیص كالازار (مربوط به مناطق آندمیک اعلام شده توسط مدیریت بیماریهای واگیر)

كليه نمونه هاي گرفته شده بايد در اسرع وقت و با رعايت اصول ايمني و زنجيره سرد (طبق دستورالعمل پيوست شده روش استاندارد انتقال نمونه) به آزمايشگاه طرف قرارداد (آزمایشگاه های بهداشتي- درماني سطوح بالاتر و یا آزمایشگاه بیمارستان و آزمايشگاههاي خصوصي تائید شده) ارسال گردند.

در واحدهای پذیرش و نمونه گیری كليه وسايل حفاظت فردی لازم (مطابق دستورالعمل مربوط به اجراي برنامه ايمني وبهداشت در آزمايشگاه) جهت فرآيند نمونه گيري و نیز ارسال امن و ایمن نمونه بايد تهيه شده و مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

در کلیه سطوح ارائه خدمت آزمایشگاهی در صورت فراهم نبودن شرایط انجام آزمایش، نمونه گیری در مرکز یا آزمایشگاه مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی انجام شده و نمونه های بالینی با رعايت اصول ايمني و زنجيره سرد در همان روز نمونه برداری به آزمايشگاههاي طرف قرارداد (آزمایشگاههای بهداشتي-درماني سطوح بالاتر، آزمایشگاه بیمارستان دولتی یا غیر دولتی یا آزمايشگاههاي خصوصي تایید شده) ارجاع میشود. آن دسته از نمونه ها که ارسال آنها مشمول برنامه زمانبندی مشخص میباشد، لازم است تا پیش از ارسال در شرایط مناسب نگهداری شوند.

 

*لازم به ذکر است نمونه گیری آزمایش پاپ اسمیر در مراکز بهداشتی توسط ماما یا پزشک انجام گرفته و سپس کلیه نمونه ها ی پاپ اسمیر  و واژینال براش ها با رعایت استانداردهای انتقال امن و ایمن نمونه، جهت انجام آزمایش غربالگری سرطان دهانه رحم به بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت(آزمایشگاه رفرانس ) انتقال می یابد.

 

همچنین خدمات آزمایشگاهی ادغام یافته در بسته خدمت گروههای سنی به شرح زیر نیز رایگان می باشد.

 • نوبت اول آزمایشات مادران باردار شامل Blood Group & Rh- آزمایشCBC و  شمارش افتراقي سلول هاي خوني

آزمایش آناليز كامل ادرار- کشت ادرار- Serum BUN- Serum Creatinin-آزمایش کومبس غیر مستقیم (مادران RH منفی)FBS- - TSHVDRL- HBSAg (در صورت نیاز)

 

 • آزمایش غربالگری دیابت و غربالگری اختلال چربی خون FBS و Serum Cholesterol

 • آزمایش غربالگری دیابت بارداری Glucose Chalenge Test(GCT) - Oral Glucose Tolerance Test(OGTT)

 • آزمایشهای غربالگری نوزادان اندازه گیری TSH (CH) - اندازه‌گيري کمّی فنيل آلانين (PKU)