۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی واحد رایانه

 


خانم مهندس ساره کمالی مقدم

مسئول واحد رایانه مرکز بهداشت

تحصیلات : کارشناسی ارشد

تلفن تماس: 31215763

 


 

 


آقای مهندس حسن رکن آبادی

جانشین مسئول واحد رایانه

تحصیلات : کارشناسی

تماس: 31215763

 


 

 


آقای عابد امیری میجان

کارشناس واحد رایانه

تحصیلات : کارشناسی ارشد

تلفن تماس:31215766

 


 

 


آقای مهرداد نصرالهی

کارشناس واحد رایانه

تحصیلات : کارشناسی

تلفن تماس:31215768

 


 

 


آقای محمدحسین رشیدی رنجبر

کارشناس واحد رایانه

تحصیلات : کارشناسی

تلفن تماس:31215764