۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

پایگاه ضمیمه

تلفن مرکز

مرکز 22 بهمن

بلوار 22بهمن چهار راه شعبانیه،سمت چپ

نرگس ساعدی

33319309

33342180

پایگاه 15 خرداد

خ شهید دستغیب کوچه شماره 65

فاطمه حاجی زاده

 

33353577

پایگاه شهید اعتباری

بلوار ساوه روبروی نگارستانی23 بین کوچه 30و32

اعظم بنی اسد

 

33218397

پایگاه حسن توکلی

خ 17 شهریور – ک 28

هاجر حبیببی

 

33356502

پایگاه گلستان

  خ سربازکوچه شماره 39 انتهای کوچه نبش شرقی6

وحیده آئین

 

33324193