۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

نام مرکز / پایگاه  بهداشتی  درمانی

آدرس

نام مسئول

پایگاه ضمیمه

تلفن مرکز

مرکز باقدرت

خ شیخ احمد کافی شمالی – نرسیده به چهارراه باقدرت

 

33230990

33210030

پایگاه گلدشت

خیابان گلدشت - گلدشت 30 پلاک 32

ستاره نزهتی

 

33237250

پایگاه رسالت

ابوذر جنوبی کوچه 10

زهره رضائی

 

33214609

پایگاه سجادیه ارجمند

بعداز چهارراه جوپاری بطرف دانشگاه آزاد – سمت  راست کوچه حافظان قرآن1

رضیه شمس الدینی

 

33222546

پایگاه شهرک ایرانمنش

بلوار نبوت کوچه شماره 9 چهار کوچه سمت راست درب اول 

مهدیه سروری زاده

 

33235615

پایگاه خواجو

شهرک خواجو خ ملاصدرا- ملاصدرای 9 فرعی سمت چپ

مریم جعفری

 

33224677