۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

پایگاه ضمیمه

تلفن مرکز

مرکز بیگ زاده

میدان قرنی جنب باشگاه پاس

دکتر مریم فاضلی

 

32233769

پایگاه مالک اشتر

خ مالک اشتر بین کوچه30-32 بالای تکیه موسی بن جعفر

مریم محمد رفیعی

 

32523307

پایگاه امام حسن

خ مطهری غربی  کوچه آسیاباد شمالی

میترا عمویی

 

32534197

پایگاه داوری

خ شهید مصطفی خمینی  روبروی صداوسیما کوچه 20

اعظم قهاری

 

 

33230990