۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

 

تلفن مرکز

مرکزسینا

بزرگراه امام خمینی ابتدای بلوار خرمشهر سمت راست

سیما تاج آبادی

 

32514451

پایگاه مطهری

شهرک مطهری خ باب الحوائج کوچه 12

سمیه پورطهماسب

 

32116155

پایگاه مهر

بلوار شاهد کوچه شهید رضا چیره شماره2انتهای کوچه سمت راست فرعی اول 

وحیده حاجعلیزاده

 

32164110

پایگاه 

رستاخیز(ابوذر)

چهار راه نیک زاد بلوار نیکزاد کوچه شهید عباس ورزنده کوچه 6

مریم اسماعیل پور

 

 

 

32513235

پایگاه 14معصوم

 الله آباد  خیابان بعثت نبش بعثت 43

زهره خیری