۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

پایگاه ضمیمه

تلفن مرکز

مرکزشهید اسدی

خ مدیریت کوچه 28

دکتر شراگیم عبادی

 

33124267

پایگاه باستانی پاریزی

 باستانی پاریزی - کوچه 30 نبش چهارکوچه سمت چپ

اسماء یوسفی

 

33118505

پایگاه نوریه

خ مدیریت – دانشکده داروسازی و پرستاری

محبوبه باقری

 

33122466

پایگاه عباسپور

خ برزو آمیقی مجتمع فاطمه الزهرا واحد یک

عاطفه ابراهیمی

 

33124215

پایگاه شادروان دکتر سپهری

بزرگراه آیت الله خامنه ای کوجه 35-کوچه سجادیه 15

پرناز الهامی

 

 

 

33128898