۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

 

تلفن مرکز

مرکزابوحامد


چهارراه ابوحامد مستقر در سجادیه ابو حامد

دکتر ربانی

 

32237086

پایگاه نصیری

خ خورشید کوچه شماره 75

معصومه حسین زاده

 

32712888

پایگاه شهید خزائی

خ 20متری مفتح کوچه 24 بعد از سه کوچه قطعه چهارم سمت چپ

مطهره هاشمی

 

32713646

پایگاه نکویی

میدان شهداء – چهار راه باهنر بعداز چهاراه کار – سمت چپ-جنب ک 6 شهداء خانوک

پریناز نورمحمدی

 

32237089

پایگاه اردشیر همتی

چهارراه احمدی به طرف سه راه احمدی سمت راست

مطهره اشرف گنجویی

 

32223611