۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير
تعداد بازدید : 9666
مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

مرکز بهداشت شهرستان کرمان با داشتن بیش از۲۵ مرکز بهداشتی درمانی شهری، ۱۶ مرکز بهداشتی درمانی در مناطق شهری و روستایی و ۵۶ خانه بهداشت کلیه خدمات بهداشتی و درمانی اولیه را ارائه می نماید.

 

 مشخصات دموگرافیک        

                                                                                                                                                                                                                                

جمعیت کل                                                               نفر ۷۱۱۰۰۰ - %۲۷ جمعیت استان 

جمعیت زیر۵ سال                                                                                       نفر ۵۶۰۰۰

جمعیت زیریک سال                                                                                     نفر ۱۱۵۰۰

کل نیروهای شاغل رسمی ، پیمانی ، قراردادی و طرح                                       نفر    ۸۱۳ 

پزشک عمومی                                                                                           نفر      ۷۲

پزشک متخصص                                                                                          نفر       ۳ 

دندانپزشک                                                                                                نفر      ۱۶

بهداشتکار دهان و دندان                                                                               نفر       ۷ 

ماما                                                                                                         نفر      ۶۶

کارشناس بهداشتی                                                                                    نفر    ۱۶۶

کاردان بهداشتی                                                                                         نفر      ۵۴

بهورز                                                                                                        نفر    ۱۲۲

 

نظر شما :
captcha