۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی معاونت فنی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 


مهندس سجاد عارفی

 

معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

تحصیلات:کارشناس بهداشت عمومی