۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی واحد سلامت روان


خانم منوره زین الدینی نیا

مسئول واحد سلامت روان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن تماس: 31215817

 

شرح وظایف:

 

مسئولیت علمی،اجرایی برنامه های سلامت روان،سلامت اجتماعی و اعتیاد در سطح شهرستان- تلاش در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات روانشناختی در سطح شهرستان و مراکز تحت پوشش - تدوين برنامه عملياتي و اجرايي در طول سال - نظارت بر اجرای مطلوب  برنامه ادغام در مراكز شهري و روستايي - هماهنگي برنامه ها و اجرای مطلوب در مراکز  بهداشتي درماني - تنظيم برنامه های آموزشی وهماهنگی  با مديريت سلامت روان استان 

 


 

 


خانم راضیه احمدی پور

سمت: کارشناس سلامت روان

تحصیلات: کارشناسی

تلفن تماس: 31215816

 

شرح وظايف :

 

-ثبت آمارو پیگیری برنامه  پیشگیری از خودکشی

 


 

 


خانم نسرین دهاقین بذرافشان

سمت: کارشناس سلامت روان

تحصیلات :کارشناسی

تلفن تماس: 31215816

 

 

شرح وظايف :

 

-ثبت آمارو اطلاعات سلامت روان مراکز شهری و روستایی

 


 

 

 


خانم نگین اسلامی

سمت: کارشناس سلامت روان

تحصیلات :کارشناسی

تلفن تماس: 31215816

 

 

 

شرح وظايف :

 

-کارشناس سلامت اجتماعی (مداخلات اجتماعی - اعتیاد)(همسرآزاری ،کودک آزاری،)

 


 


شرح وطایف کلی واحد سلامت روان :

واحد سلامت روان در سه حوزه کاری فعالیت می نماید

الف – سلامت روان

* شناخت و بررسی بيماريهاي رواني

*بررسي و تعيين ميزان بيماريهاي رواني در شهرستان

* تشكيل و شركت در كميته فني بهداشت روان شهرستان

* تدوين و اجراء برنامه هاي آموزشي براي رده هاي مختلف بهداشتي

* همراهي با تيم بازديد از مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تحت پوشش خدمات بهداشت روان به منظوربررسی فعالیت مراکز در زمینه بهداشت روان

*جمع آوري ، كنترل ، تجزيه و تحليل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به پيگيري بيماريهاي رواني

پايش و ارزشيابي مداوم برنامه اجرائي شهرستان و تلاش جهت رفع نارسائيها و بهبود عملكرد

* پيشنهاد و مشاركت در اجراي آموزشهاي عمومي جامعه در زمينه مسايل بهداشت روان

*هماهنگي و جلب همكاري درون بخشي و ساير بخشهاي اجتماعي ، اقتصادي و محلي  كه در پيشبرد برنامه ها موثرن

* مشاركت در اجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در نظام بهداشتي پس از تصويب و ابلاغ.

* گزارش ساليانه پيشرفت و عملكرد برنامه در شهرستان 

* انجام مشاوره خانواده ، قبل از ازدواج و مشاوره ترک اعتیاد (بصورت موردی)  

ب - پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیاد آور

*آگاهسازی عمومی در جهت کاهش تقاضای مصرف مواد

* آموزش اصول پیشگیری از اعتیاد به پرسنل بهداشتی

* ادغام طرح پیشگیری از سوء مصرف مواد در خدمات بهداشتی اولیه (PHC)

ج- کاهش آسیب ناشی از سوءمصرف مواد اعتیاد آور

* راه اندازی مرکز گذری شما ره ۱ (ِِDIC)

* نظارت بر نحوه ارائه خدمات این مرکز

هماهنگی جهت حضور دستیاران روانپزشکی در این مرکز

* جمع آوري ، كنترل ارسال به موقع آمار