۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی واحد بهداشت محیط

 


آقای محمد باقر شهابی نژاد

مسئول واحد بهداشت محیط

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 31215777

 


 

 


آقای عباس پورجعفری

کارشناس بهداشت محیط 

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس: 31215778

 


 

 


آقای علیرضا شمسی   

کارشناس بهداشت محیط  

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 31215778

 


 

 


آقای مسلم توحیدی پور

کارشناس بهداشت محیط 

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 31215781

 


 

 


آقای مجیدبهرام نژاد

کارشناس بهداشت محیط

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس: 31215781

 


 

 


آقای بهمن شجاعی

کارشناس بهداشت محیط

تحصیلات: کارشناس

شماره تماس: 31215781

 


 

 


آقای فرشید بحرینی

کارشناس بهداشت محیط

تحصیلات: کارشناس

شماره تماس: 31215781

 


 

 


خانم فرزانه صفا   

کارشناس بهداشت محیط  

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 31215780

 


 

 


خانم مریم سلطانی

کارشناس بهداشت محیط

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 31215780

 


 

 


خانم لیلا کریمی

کارشناس بهداشت محیط

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 32114181

 


 

 


شرح وظایف واحد بهداشت محیط:

* کنترل وضعیت بهسازی و بهداشتی مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي؛

 * كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه

* كلرسنجي روزانه و ثبت آن در پرونده كلرسنجي با قيد مشخصات ايستگاه كلرسنجي و اعلام نتايج به مرکز بهداشت و ارگانهاي مربوطه و در صورت لزوم گندزدايي آب

* كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه

* اجراي طرح يكنواخت سازي ماده ۱۳ مواد خوردني و آشامدني و آرايشي و بهداشتي و اخذ مجوز تعطيل اماكن و مراكز و تعطيلي آنها

* معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره

* بازديد از مدارس و مراكز آموزشي

* بازدید از مهد كودكها،روستا مهدها و مراکز تحت پوشش بهزیستی،پیگیری تا حصول نتیجه

* بازديد و كنترل استخرهاي شنا ،شناگاههای طبیعی و حمامهاي سونا

*بازديد از پاركها،مراکز تفریحی و ورزشگاهها و ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين زيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب؛

*بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه

* رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي

* سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه

* مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نظر با توجه به ميزان آلودگي و نظارت بر سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري

* كنترل و پايش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمايي و ارشاد آنها جهت پيشبرد اهداف بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب

* اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي

* شركت در جلسات بازآموزي و سمينارهاي طبق دستورالعملهاي مربوطه

* بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه

* بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه

*كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها

* شركت در طرحهاي ملي و كشوري جهت هماهنگي لازم براي پيشبرد اهداف بهداشتي

* آموزش بهداشت جهت كليه متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره

* آموزش بهداشت دانشجويان پیراپزشکی

* نظارت بر دفع بهداشتي زباله در مناطق شهری و روستايي

* نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستايي

* نظارت بر فعاليتهای آموزشگاه های صنوف

* اجرای طرح شهر سالم

* اجرای روستای سالم

* بهسازی محيط روستا

* برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا

* نظارت بر فعاليت بهورزان در مورد كنترل كيفيت بهداشتي آب آشاميدني، بهسازي ( محيط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه ،قنات و ... )، مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي، بهداشت محيط منازل، جلب مشاركت همگاني در جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فضولات و كنترل كيفيت مواد غذايي و آموزش موازين بهداشت محيط و .... و گزارش نتايج به مرکز بهداشت

* راهنمایي و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي شهر سالم؛ 

* اجرای طرح توسعه و تشديد مواد غذايي در غالب طرح ضربت

* اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی

*جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، آب آشاميدني و تأسيسات آب و فاضلاب و ... و تكميل فرمهای مربوطه؛

* تجزيه و تحليل آمار و شاخصهای بهداشت محيط