۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

معرفی واحد آموزش ضمن خدمت

 


نام: مهسا

نام خانوادگی: حسن زاده

سمت: مسئول واحد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن تماس :31215830

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

پایگاه بهداشتی - واحد بهداشت خانواده

 

 


شرح وظایف:

 

رابطین و رابط آموزشی