۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی واحد کارگزینی

 


خانم مهدیه سقا نخعی

مسئول واحد کارگزینی

مدرک تحصیلی:لیسانس

تلفن تماس : 32113184

 

شرح وظایف:

مکاتبه نامه اداری(صدور ابلاغ – اعلام پایان کار – (طرح – مامور – انتقال) – تسویه حساب حقوقی پرسنل – گواهی کار پرسنل مامور- اعلام ردیف سازمانی – موافقت انتقال و ماموریت – گواهی اشتغال به کلر و ... -اتوماسیون اداری(پیگیری نامه های صادره و داخلی)-تهیه و تنظیم لیست اضافه کار ماهیانه-تهیه و تنظیم لیست مسکن-تهیه و تنظیم لیست ایاب و ذهاب-تهیه و تنظیم لیست لباس-تهیه و تنظیم لیست شیر پرسنل واجد شرایط-پیگیری حضور و غیاب پرسنل ستاد و مراکز-تهیه و تنظیم لیست پرسنل آزمایشی به قطعی-تهیه و تنظیم لیست محرومیت از مطب پزشکان-همکاری با واحد گسترش در زمینه ارسال آمار پرسنلی-همکاری با واحد گزینش-پیگیری در خصوص صدور احکام پرسنل (مامور- طرحی )(رتبه – طبقه)-اعلام مغایرتها (قطع حقوق پرسنل- بازنشسته – طرح – بدون حقوق (امور مالی)

 

 


 

 


خانم نسرین بنی اسدی

کارشناس صدور احکام کارگزینی

تحصیلات: لیسانس

تلفن تماس: 31215814

 

شرح وظایف:

صدور احکام ورودی و خروجی-صدور احکام افزایش سنواتی-صدور احکام (رتبه و طبقه )-اصلاحیه احکام-احکام پرسنل طرحی

 


 

 


خانم مهناز اشرف زاده

کارشناس مسئول امور مرخصی و ماموریت

تحصیلات: لیسانس

تلفن تماس: 31215796

 

شرح وظایف:

ثبت مرخصی پرسنل(اسحقاقی – استعلاجی)کلیه پرسنل رسمی – پیمانی – قراردادی تبصره 3و 4 – محدود کار – پزشک خانواده در سیستم پرسنلی و کارتکس- اتوماسیون تردد

 


 

 


خانم شعله ابراهیمی

کارشناس امور پرسنلی کارگزینی

تحصیلات :کارشناسی

تلفن تماس :31215807

 

شرح وظایف:

همکاری در برنامه پرسنلی از جمله (ثبت اطلاعات – گزارش گیری)-اتوماسیون

 


 

 


خانم راضیه نقیب زاده

کارشناس مسئول ارزشیابی پرسنل 

تحصیلات:کارشناسی

تلفن تماس : 312157983

 

شرح وظایف:

خلاصه سنوات پرسنل-تهیه و تنظیم فرم های ارزشیابی-ثبت ماموریت های پرسنل ستاد و مراکز نقاط شهری در سیستم پرسنلی