۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی واحد کارپردازی

 


آقای حسن کریمی بهرآسمان

مسئول کارپردازی مرکز بهداشت

تحصیلات : کارشناسی

تلفن تماس:31215812

 


 

 


آقای مهدی عسکری

کارشناس  کارپردازی

تحصیلات:کارشناسی

شماره تماس:31215811

 

 


 

 


آقای علیرضا قاسمی 

مامور خرید تجهیزات

تحصیلات: کارشناسی

تلفن تماس: 31215811

 

 

 


خانم فاطمه صابر علیزاده

کارشناس کارپردازی و امور قراردادها

مدرک تحصیلی:کارشناسی

شماره تماس:31215811