۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 


دکتر ارسلان اسکندری

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمان

تحصیلات: دکترای حرفه ای

تلفن تماس: 31215802

 

 


 

 


 

معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 


مهندس سجاد عارفی

معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

تحصیلات:کارشناس بهداشت عمومی

تلفن تماس: 32120834

 


 

 


 

معاون اجرایی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 


مهندس مصطفی شمسی

معاون اجرایی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

تحصیلات:کارشناس بهداشت عمومی

تلفن تماس: 31215805

 


 

 


خانم فاطمه شادمانی

مسئول دفتر ریاست

تلفن تماس: 32113026

فاکس  :32113514